Asyż jest piękny… Przechadzając się jego uliczkami można poczuć klimat czasów Świętego Franciszka i Świętej Klary. Można też zachwycić się historią życia świętych. Na skutek zachwytu 😀 powstały nowe wzory na koszulki, które mają uświadamiać nam, że każdego dnia powinniśmy dziękować Panu Bogu za wszystko, co mamy. Nic do nas nie należy, a wszystko otrzymaliśmy od Najwyższego. To, czym nas obdarował  jest piękne i doskonałe. Wszystko Jemu zawdzięczamy!

Święty Franciszek napisał Pieśń Słoneczną, która mnie zachwyca… Przeczytajcie proszę

1 Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo.

2 Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą,
I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego imienia.

3 Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
nade wszystko z panem bratem Słońcem,
bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę.

4 Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku.
O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie.

5 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy:
stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne.

6 Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr
i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę,
którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.

7 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę,
która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.

8 Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Ogień,
który rozświetla mroki nocy:
piękny on, radosny, nieprzejednany i silny.

9 Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą Ziemię,
która nas żywi i utrzymuje,
wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła.

10 Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają,
znosząc chorobę i niepowodzenia.

11 Błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju,
bo przez Ciebie, o Najwyższy, zostaną nagrodzeni.

12 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną,
przed którą nikt z żyjących ujść nie może:
biada umierającym w grzechu ciężkim;

13 błogosławieni, których zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę,
śmierć druga nie uczyni im żadnej szkody.

14 Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie,
służcie mu w wielkiej pokorze.

Nowe wzory nawiązują do tego, że całe stworzenie jest doskonałe i pełne. Można zachwycić się zwykłym kwiatkiem, śpiewem ptaków czy bzyczeniem komara. W każdej istocie żywej i roślinie widzimy perfekcję Stworzyciela 😀

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This